Hoenderloo - Zonsopgang Hoenderloo - Karakteristieke woning Hoenderloo - Bospad in de herfst Hoenderloo - Weiland met Koeien

  Bedrijvengids

  Dorpsraad Hoenderloo

  Vereniging Hoenderloo's Belang

  Doel van Hoenderloo’s Belang
  Het is het doel van de vereniging Hoenderloo’s Belang zich in samenwerking met alle geledingen van de Hoenderlose bevolking in te zetten voor het scheppen en in stand houden van sociale voorzieningen die het dorp een vitale toekomst bieden.

  Hoenderloo’s Belang en de Dorpsraad
  Daarnaast vervult de vereniging Hoenderloo’s Belang de taak van Dorpsraad.
De dorpsraad is ingesteld als belangrijkste overlegorgaan tussen Hoenderloo en de gemeente Apeldoorn. In dit overleg behartigt Hoenderloo’s Belang de collectieve belangen van (de inwoners van) Hoenderloo. De leden van de vereniging zijn bewoners van het dorp Hoenderloo.

  Vergoeding bestuur/leden Dorpsraad

  Het bestuur van de vereniging Hoenderloo’s Belang is onbezoldigd. Voor de taak van Dorpsraad ontvangen de bestuursleden een vergoeding van € 200, - per jaar van de gemeente Apeldoorn. In de afgelopen jaren hebben de bestuursleden afgezien van deze vergoeding en zijn deze vergoedingen geschonken aan de Vereniging Hoenderloo’s Belang. Het bestuur bestaat uit:  Werner Ludwig, voorzitter

  Oskar van Zuiden, penningmeester
  Noortje Waanders, secretaris
  Ilja Hengeveld, algemeen lid

  Paul de Jongh, algemeen lid
  Naomi Jansen, algemeen lid
  Frank Daemen, algemeen lid (inkomend)

  Algemene ledenvergadering

  Eens per jaar organiseert de Vereniging Hoenderloo’s Belang een algemene ledenvergadering voor alle inwoners van Hoenderloo. Hiervan wordt verslag gedaan en wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Ook wordt het financieel jaarverslag behandeld, dat door een kascommissie is gecontroleerd. De notulen van de jaarvergadering, de maandelijkse vergaderingen en de jaarrekeningen zijn op aanvraag beschikbaar. Naast de notulen is er elke maand in de Plaggensteker te lezen waar we ons op dat moment mee bezig houden. En dat is best veel, omdat het bestuur liever zich met allerlei onderwerpen in en van het dorp bezighoudt dan erover vergaderen.

  Hoe kunt u ons bereiken?

  De dorpsraad vergadert in principe iedere 1e maandag van de maand om 20 uur in ’t Dorpshuus. Een eventuele datumwijziging wordt vermeld op de website en/of in de Plaggensteker. Iedere inwoner van Hoenderloo kan voorafgaand aan de bestuursvergadering om 19.45 uur binnenlopen voor het bespreken van zijn/haar onderwerp, klacht, hulpvraag etc. Denkt u meer tijd en/of privacy nodig te hebben, dan kunt u een afspraak maken met één van onze bestuursleden. Of u stuurt een e-mail naar [email protected]; dan neemt één van onze bestuursleden zo snel mogelijk contact met u op.

  Een kleine greep uit onze activiteiten

  Als Dorpsraad doen wij ons best om Hoenderloo meer en beter op de kaart te zetten door middel van de Hoenderloo Fair, een combinatie van o.a. een preuvenement met ondernemers uit veel verschillende hoeken. In 2016 stond de Hoenderloo Fair helemaal in het teken van het leven en werk van A. den Doolaard, compleet met een mini tentoonstelling (www.hoenderloofair.nl). Op de Hoenderloo Fair eindigt ook de HoenderRit, een prachtige tocht met oldtimers (www.hoenderrit.nl).

  De Dorpsraad heeft steeds meegewerkt aan het realiseren van samenwerkings-partners voor Openbare Basisschool De Kakelhof in verband met krimp van de school. Helaas is dit niet gelukt en is de school vanaf september 2015 gesloten. Nieuwe mogelijkheden betreffende onderwijs en kinderopvang met daarnaast een andere invulling voor het oude schoolgebouw zijn momenteel in volle gang.

  De Dorpsraad zet zich in voor het opzetten van een omnisportvereniging, waarbij de naam Hoenderloo Actief! al is geboren. Dit is in het belang van diverse sport- en vrije tijdverenigingen in Hoenderloo en het ontwikkelen van een samenwerkingsverband tussen het verenigingsleven, de Gym, Trim Hoenderloo (GTH) en De Hoenderloo Groep (DHG). DHG heeft het dorp Hoenderloo veel te bieden op het gebied van sport en dat heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst met Accres, DHG en de Dorpsraad betreffende activiteiten onder de noemer: de buurtsportcoach. De buurtsportcoach is een landelijk fenomeen waarbij mensen uit het dorp gestimuleerd worden om in beweging te blijven, door sporten aan te bieden naar de wens van de bewoners.

Ook is het concretiseren van de samenwerking met de natuurbeheerders rond Hoenderloo is een belangrijk aandachtspunt. Denk aan Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Nationale Park de Hoge Veluwe, de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de Stichting Huis Deelerwoud.

  In mei 2017 is het Plaggenstekerspad, een zogenaamd klompenpad, geopend. Dit klompenpad van 12 kilometer is tot stand gekomen in samenwerking met deze partijen, particuliere grondeigenaren, de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn.

  Binnen Hoenderloo is een zorgteam actief. Drie per jaar vindt overleg plaats met de huisarts, maatschappelijk werker en wijkverpleegkundige, vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn en vertegenwoordigers van de Dorpsraad om met elkaar de toegankelijkheid en eventuele knelpunten rond het zorgaanbod in Hoenderloo door te spreken en op te lossen. Ook de activiteiten voor Hoenderloo Actief! hebben de aandacht van het zorgteam.

  De dorpscontactpersoon

  Het samenbrengen van en samenwerken met alle verenigingen, betrokkenen en belanghebbenden vergt veel aandacht, tijd en inzet van de leden van de Dorpsraad. Daarom is er vanaf 2015 een dorpscontactpersoon actief. Dit is mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Gelderland. De dorpscontactpersoon fungeert als sociale smeerolie voor alle initiatieven en aanspreekpunt voor iedereen in Hoenderloo. Deze functie wordt vanaf 1 oktober 2016 ingevuld door Rob Spelde.

  Overige gegevens vereniging Hoenderloo’s Belang
  Het fiscaalnummer van de vereniging is 8164.22.242 en ons postadres is Postbus 35, 7350 AA Hoenderloo.

  Verkort Privacy statement

  De vereniging Hoenderloo's Belang (ook bekend als Dorpsraad), hierna aangeduid met 'VHB', verwerkt persoonlijke gegevens van de leden in het kader van het lidmaatschap van de vereniging (inning contributie). Daarnaast registreert de VHB contactgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres) van leden, niet-leden en organisaties, waarmee in het kader van de belangenbehartiging door de bestuursleden van de VHB voor (de inwoners van) Hoenderloo functionele contacten worden onderhouden. Het volledige privacy statement leest u hier.
  Laatste Foto's

  • Opening Dorpshuus 2015
  • Opening Dorpshuus 2015
  • Opening Dorpshuus 2015
  • Opening Dorpshuus 2015
  • Opening Dorpshuus 2015
  • Opening Dorpshuus 2015