Hoenderloo - Zonsopgang Hoenderloo - Karakteristieke woning Hoenderloo - Bospad in de herfst Hoenderloo - Weiland met Koeien

  Activiteiten

  Ledenvergadering Dorpsraad

  Op maandag 3 maart organiseert de Vereniging Hoenderloo’s Belang – De Dorpsraad – haar jaarlijkse ledenvergadering. U bent van harte uitgenodigd om de vergadering te bezoeken. De vergadering is in het Dorpshuus en begint om 20.00 uur. Onderstaand vindt u de agenda voor 3 maart.

  1 Opening en mededelingen
  2 Notulen algemene ledenvergadering van 4 maart 2013
  3 Secretarieel jaarverslag 2013 en financieel jaarverslag 2013, te vinden op de website en in de Plaggensteker
  4 Verslag kascommissie 2013
  5 Benoeming kascommissie 2014
  6 Bestuursverkiezing, aftredend zijn:    
      a. Edith van Calcar (niet herkiesbaar)    
      b. Kommer Crucq    
      c. Cees Vroege (niet herkiesbaar) De heer Kommer Crucq is herkiesbaar, maar niet voor de volle termijn.

  Wie belangstelling heeft voor een bestuursfunctie bij de Dorpsraad wordt uitgenodigd zich te melden bij het secretariaat (Postbus 35 7350 AA Hoenderloo of [email protected])

  7 Sprekers. Er zullen verschillende sprekers zijn over de volgende onderwerpen:    
      a. De Entente Florale    
      b. 175 jaar Hoenderloo    
      c. Dorpshuus     
      d. Voortgang toekomst Hoenderloo

  8 Rondvraag
  9 Sluiting vergadering met een drankje

  Laatste Foto's

  • Opening Dorpshuus 2015
  • Opening Dorpshuus 2015
  • Opening Dorpshuus 2015
  • Opening Dorpshuus 2015
  • Opening Dorpshuus 2015
  • Opening Dorpshuus 2015