Groep informatie
Groep titel:
Groep omschrijving:

De vereniging Hoenderloo’s Belang zet zich in samenwerking met alle geledingen van de Hoenderlose bevolking in voor het scheppen en in stand houden van sociale voorzieningen die het dorp een vitale toekomst bieden. Daarnaast vervult de vereniging Hoenderloo’s Belang de taak van Dorpsraad. De dorpsraad is ingesteld als belangrijkste overlegorgaan tussen Hoenderloo en de gemeente Apeldoorn. In dit overleg behartigt Hoenderloo’s Belang de belangen van (de inwoners van) Hoenderloo.

De leden van de vereniging zijn inwoners van het dorp Hoenderloo. Het bestuur bestaat uit: Werner Ludwig (voorzitter), Ilja Hengeveld (penningmeester), Rob Spelde (secretaris) en de algemene leden John Troch, Frank Daemen, Margriet Schol en Rowan Mulder.

Het bestuur vergadert in principe iedere 1e maandag van de maand om 20 uur in ’t Dorpshuus. Een eventuele datumwijziging wordt vermeld in de Plaggensteker. Iedere inwoner van Hoenderloo kan voorafgaand aan de bestuursvergadering om 19.45 uur binnenlopen voor het bespreken van zijn/haar hulpvraag. Denkt u meer tijd en/of privacy nodig te hebben, dan kunt u een afspraak maken met één van onze bestuursleden. Of u stuurt een e-mail naar dorpsraad@hoenderloo.nl, dan neemt één van onze bestuursleden zo snel mogelijk contact met u op. Postadres: Postbus 35, 7350 AA  Hoenderloo.

Wilt u mailen?
 klik hier

Algemene ledenvergadering 4 maart 2024

Op maandag 4 maart wordt de Algemene ledenvergadering van de vereniging Hoenderloo's Belang gehouden in 't Dorpshuus. Onderstaand de agenda voor deze vergadering:

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: ‘t Dorpshuus

  1. Opening en mededelingen
  2. Secretarieel jaarverslag
  3. Financieel jaarverslag 2023
  4. Verslag Kascommissie 2023
  5. Benoeming kascommissie 2024
  6. Bestuur

  Het bestuur draagt de heer Bert Boks voor om deel te gaan uitmaken van het bestuur van Hoenderloo’s Belang

  1. Rondvraag

  (Korte Pauze)

  1. Dorpsgenoot Jan Vermeer is fotograaf en is regelmatig op reis. Maar ook in de omgeving van Hoenderloo richt hij de camera op de natuur. Tijdens de presentatie komt de Veluwe volop aan bod en is er ook aandacht voor paddenstoelen. De foto’s die hij daarvan maakte in en om Hoenderloo zijn ondertussen wereldwijd gepubliceerd in National Geographic en o.a. ook in het BBC Wildlife magazine. De presentatie duurt ± 45 minuten. 

Achterliggende stukken:

* Het jaarverslag van de secretaris: Klik hier!

 * De notulen van de ALV van 2022: Klik hier!

* Winst/verliesrekening VHB. Klik hier!

* Balansrekening VHB. Klik hier! 

* Afrekening HNI. Klik hier!

 

Niet mogelijk om de tooltip inhoud te laden