Zoeken naar groepen bij jou in de buurt...
Vereniging
Alle verenigingen van Hoenderloo

Groepen

Biljartvereniging 't Dorpshuus

 1.   Vereniging
 2.   Publiek

De leden van deze groep biljarters komen op maandagavond in 't Dorpshuus bijeen om een onderling competitie af te werken. Contactpersoon: Bertus van Dronkelaar, 06 - 51789858, [email protected]

Biljartvereniging Veldheim

 1.   Vereniging
 2.   Publiek
De leden van deze biljartvereniging komen wekelijks op dinsdagavond bijeen in 't Dorpshuus om hun onderlinge competitie af te werken. Contactpersoon: Jan Wolffensperger, 06 - 15047552, jannywolffswink...

De leden van deze biljartvereniging komen wekelijks op dinsdagavond bijeen in 't Dorpshuus om hun onderlinge competitie af te werken. Contactpersoon: Jan Wolffensperger, 06 - 15047552, [email protected]

Dames Contactgroep Hoenderloo (DCH)

 1.   Vereniging
 2.   Publiek
De Dames Contactgroep Hoenderloo komt iedere laatste woensdag van de maand bijeen in 't Dorpshuus voor een ledenavond. Naast het informeren van de leden door het bestuur over de gang van zaken van de ...

De Dames Contactgroep Hoenderloo komt iedere laatste woensdag van de maand bijeen in 't Dorpshuus voor een ledenavond. Naast het informeren van de leden door het bestuur over de gang van zaken van de vereniging wordt iedere bijeenkomst aangevuld met een spreker/spreekster over een grote variatie aan onderwerpen. Contact: Arine van Houtum, 055 - 3780401, [email protected]

Dartvereniging

 1.   Vereniging
 2.   Publiek

Deze groep darters komt om de week op vrijadagavond naar 't Dorpshuus om een onderlinge competitie af te werken. contact: Ron v.d Heuvel, 06 - 17002931

De Krimdansers

 1.   Vereniging
 2.   Publiek
De Krimdansers is de Hoenderlose volksdansgroep, die op donderdag van 19.00 tot 20.00 bijeen komen in ’t Dorpshuus. Er wordt alleen geoefend en niet meer opgetreden. Het Hoenderlose volksdansen is ges...

De Krimdansers is de Hoenderlose volksdansgroep, die op donderdag van 19.00 tot 20.00 bijeen komen in ’t Dorpshuus. Er wordt alleen geoefend en niet meer opgetreden. Het Hoenderlose volksdansen is gestart in 1993 en men kan nog nieuwe leden gebruiken. Belangstellenden kunnen altijd een keer komen kijken tijdens een oefenavond. 

Contact: Tony Voskamp, 055 - 3781722

Dorpshuus

 1.   Vereniging
 2.   Publiek
Het Dorpshuus is hét dorpsgebouw van Hoenderloo waar een grote verscheidenheid aan activiteiten plaats vinden. Van sportwedstrijden (volleybal, gym, biljarten, darten) tot repetitieruimte (muziekveren... Het Dorpshuus is hét dorpsgebouw van Hoenderloo waar een grote verscheidenheid aan activiteiten plaats vinden. Van sportwedstrijden (volleybal, gym, biljarten, darten) tot repetitieruimte (muziekvereniging VIOS, zangvereniging Eensgezindheid, popkoor Unity, toneelvereniging HTC), vergaderingen, bijeenkomsten, dorpsfeesten, exposities enz. Meerdere Hoenderlose verenigingen hebben er hun thuisbasis. Bij landelijke- of gemeentelijke verkiezingen doet 't Dorpshuus dienst als stemlokaal. Het gebouw draait op vrijwilligers en van alle verenigingen die gebruik maken van 't Dorpshuus zit een afgevaardigde in het bestuur.

Adres: Paalbergweg 26, 7351 AG, 055 - 3781686

contact o.a. voor verhuur: Helna Solleveld, 055 - 3781466, [email protected]

Dorpsraad Hoenderloo

 1.   Vereniging
 2.   Publiek
Dorpsraad Hoenderloo De vereniging Hoenderloo’s Belang zet zich in samenwerking met alle geledingen van de Hoenderlose bevolking in voor het scheppen en in stand houden van sociale voorzieningen die h...

Dorpsraad Hoenderloo De vereniging Hoenderloo’s Belang zet zich in samenwerking met alle geledingen van de Hoenderlose bevolking in voor het scheppen en in stand houden van sociale voorzieningen die het dorp een vitale toekomst bieden. Daarnaast vervult de vereniging Hoenderloo’s Belang de taak van Dorpsraad. De dorpsraad is ingesteld als belangrijkste overlegorgaan tussen Hoenderloo en de gemeentes Apeldoorn en Ede. In dit overleg behartigt Hoenderloo’s Belang de belangen van (de inwoners van) Hoenderloo. De leden van de vereniging zijn bewoners van het dorp Hoenderloo. Het bestuur bestaat uit: Werner Ludwig, voorzitter Paul de Jongh, secretaris Oskar van Zuiden, penningmeester Ilja Hengeveld, algemeen lid Naomi Janssen, algemeen lid Frank Daemen, algemeen lid De dorpsraad vergadert in principe iedere 1e maandag van de maand om 20 uur in ’t Dorpshuus. Een eventuele datumwijziging wordt vermeld in de Plaggensteker. Iedere inwoner van Hoenderloo kan voorafgaand aan de bestuursvergadering om 19.45 uur binnenlopen voor het bespreken van zijn/haar hulpvraag. Denkt u meer tijd en/of privacy nodig te hebben, dan kunt u een afspraak maken met één van onze bestuursleden. Of u stuurt een e-mail naar [email protected]; dan neemt één van onze bestuursleden zo snel mogelijk contact met u op. Postadres: Postbus 35, 7350 AA Hoenderloo

EHBO Hoenderloo

 1.   Vereniging
 2.   Publiek
EHBO Hoenderloo verleent bij alle evenementen / activiteiten in Hoenderloo en de naaste omgeving EHBO. Ook verzorgen ze de herhalingslessen voor het behouden van het Oranje Kruiscertificaat. Deze less...

EHBO Hoenderloo verleent bij alle evenementen / activiteiten in Hoenderloo en de naaste omgeving EHBO. Ook verzorgen ze de herhalingslessen voor het behouden van het Oranje Kruiscertificaat. Deze lessen worden op de eerste donderdag van de maand in Hoenderloo gegeven. In de periode september t/m mei. Deze lessen worden gegeven door Theo Esmeijer, instructeur EHBO. Er wordt met realistische praktijksituaties geoefend samen met ervaren LOTUS slachtoffers. Daarnaast worden ook 4 reanimatielessen (AED) per jaar gegeven. Bij voldoende deelname wordt een cursus EHBO gegeven. Het theoretische gedeelte kan via e-learning gedaan worden. Kijk onder EHBO E-LEARNING. Het praktische gedeelte wordt door EHBO Hoenderloo verzorgd. Voor inlichtingen, algemene informatie, het aanvragen van EHBO verlenen, lid worden of alleen maar nieuwsgierig? Schroom dan niet en neem geheel vrijblijvend contact op. Men is ook van harte welkom om een eens keer te komen kijken. Contactpersonen: Willemien Smeenk, 06 - 52344789 Email: [email protected] Marianne Vink, 06 - 47922035 Email: [email protected]

GTH Torpedo

 1.   Vereniging
 2.   Publiek
GTH-Torpedo is een multi-sportvereniging in Hoenderloo. Volleybal is de grootste afdeling binnen de vereniging. Deze tak bestaat uit twee damesteams die deelnemen aan de competitie en twee meisjesteam...

GTH-Torpedo is een multi-sportvereniging in Hoenderloo. Volleybal is de grootste afdeling binnen de vereniging. Deze tak bestaat uit twee damesteams die deelnemen aan de competitie en twee meisjesteam (een B- en C-team) die één keer (meisjes C) of twee keer (meisjes B) in de week trainen en deelnemen aan de competitie. Daarnaast is er ook een dames- en heren recreantenteam die wekelijks op de dinsdagavond een onderlinge wedstrijd spelen. Om te kijken of volleybal iets voor u is, kunt u 3 keer meetrainen voordat u lid moet worden. Verder is er bij GTH-Torpedo de mogelijkheid om deel te nemen aan de volgende lessen: • Dames-trim op de maandagmiddag • Calanetics op de maandagavond • Dreumes- en peutergym om de vrijdagochtend Contact: Email: [email protected] Website: www.gth-torpedo.nl

HAJO

 1.   Vereniging
 2.   Publiek
HAJO (Hoenderlose Activiteiten Jongeren Organisatie) is opgericht in 1990 en organiseert gratis activiteiten voor jong en jeugdig Hoenderloo. De vereniging heeft momenteel 7 leden. Iedere maand g...

HAJO (Hoenderlose Activiteiten Jongeren Organisatie) is opgericht in 1990 en organiseert gratis activiteiten voor jong en jeugdig Hoenderloo. 

De vereniging heeft momenteel 7 leden. Iedere maand geeft HAJO de dorpskrant De Nieuwe Plaggensteker uit. Deze wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en bevat nieuwtjes, wetenswaardigheden en verslagen van activiteiten en gebeurtenissen uit Hoenderloo. De meest recente editie van deze maandkrant is steevast te lezen op de website van de vereniging onder het kopje 'Plaggensteker'.

Voorzitter: Rob Spelde, Secretaris: Yvonne Dros, Penningmeester: Chantal Spelde

HAJO De van oorsprong Hoenderlose Activiteiten Jongeren Organisatie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor de Hoenderlose jeugd. Door een flinke terugloop van kinderen in het dorp de laatste jaren zijn activiteiten als disco’s, playbackshows en dergelijke niet meer haalbaar.

Hoofdactiviteit van de vereniging nu is het uitbrengen van de maandelijkse dorpskrant De Nieuwe Plaggensteker, het organiseren van Hoenderpop op de eerste vrijdag van juli, het houden van een Sint Maartentocht voor de jeugd en een vossenjacht.

Contact: Rob Spelde, 06 - 20683177

Email: [email protected]

Historisch Hoenderloo In Beeld (HHIB)

 1.   Vereniging
 2.   Publiek
Deze vereniging heeft zich ontfermd over het verzamelen, digitaliseren en bewaren van materiaal van oud-Hoenderloo op het gebied van foto’s, films, artikelen, soms ook voorwerpen. Regelmatig verzorgen...

Deze vereniging heeft zich ontfermd over het verzamelen, digitaliseren en bewaren van materiaal van oud-Hoenderloo op het gebied van foto’s, films, artikelen, soms ook voorwerpen. Regelmatig verzorgen ze een expositie of filmavond in ’t Dorpshuus met een bepaald thema.

HHIB telefoonnummers

In 2019 gaat HHIB weer een tentoonstelling verzorgen in 't Dorpshuus. De data daarvoor zijn:

zondag         28 juli

woensdag    31juli

zondag.        4 augustus

woensdag    7 augustus

woensdag    14 augustus

zondag.       18 augustus

Hoenderlose Toneel Club (HTC)

 1.   Vereniging
 2.   Publiek
De Hoenderlose Toneel Club geeft 1 keer per jaar in maart haar toneeluitvoering in ’t Dorpshuus. De toneelspelers repeteren iedere week op dinsdag in ’t Dorpshuus. Contact: Claudia Berkhout, 06 - 5129...

De Hoenderlose Toneel Club geeft 1 keer per jaar in maart haar toneeluitvoering in ’t Dorpshuus. De toneelspelers repeteren iedere week op dinsdag in ’t Dorpshuus. Contact: Claudia Berkhout, 06 - 51292920 Email: [email protected]

Aanstormend mannelijk talent is welkom!

 

Contactgegevens secretariaat:

C. Berkhout
Krimweg 80
7351 AW Hoenderloo
0651292920
[email protected]

Hoenderlose Zaken Vereniging (HZV)

 1.   Vereniging
 2.   Publiek
De Hoenderlose Zakenvereniging is een actieve, professionele ondernemersvereniging die de belangen van haar leden vertegenwoordigt en activiteiten ontplooit die bijdragen aan een zo goed mogelijk onde...

De Hoenderlose Zakenvereniging is een actieve, professionele ondernemersvereniging die de belangen van haar leden vertegenwoordigt en activiteiten ontplooit die bijdragen aan een zo goed mogelijk ondernemers- en leefklimaat in Hoenderloo. De vereniging telt zo’n vijftig leden en een actief, achtkoppig bestuur. De HZV ondersteunt meerdere maatschappelijke doelen en probeert er van alles aan te doen om het ook voor de recreant interessant te laten zijn in Hoenderloo en er mede voor te zorgen dat er het nodige te doen is.

Imkersvereniging Hoenderloo

 1.   Vereniging
 2.   Publiek
De passie voor de natuur en het houden van bijen is een grote bindende factor voor de imkers van Imkersvereniging Hoenderloo. Samen proberen de bijenstand gezond en in stand te houden en te genieten v...

De passie voor de natuur en het houden van bijen is een grote bindende factor voor de imkers van Imkersvereniging Hoenderloo. Samen proberen de bijenstand gezond en in stand te houden en te genieten van hun hobby. De vereniging heeft een verenigingsstal aan de Delenseweg, maar veel activiteiten zoals cursussen en informatiebijeenkomsten vinden plaats op het bedrijf van lid Daan Ludwig van Imkerij BijDaan. Contact: A. van Stokrom (secretaris), 06 - 29383355

De vereniging is opgericht in 1923. De "Bijenvereniging Hoenderloo" telde toen 18 leden. In 1935 heeft onze vereniging zich aangesloten bij de Algemene Nederlandse Imkersvereniging (ANI) vanwege de goedkope suiker die door hen geleverd kon worden. De mensen waren destijds arm en hadden bijen om een centje extra te verdienen. Geleidelijk nam het aantal leden af. In 1976 werd een doorstart gemaakt en groeide de vereniging tot ruim 30 leden. Onze vereniging profileert zich met allerlei activiteiten om deze mooie hobby te promoten: We staan met een kraam en observatiekast op de jaarlijkse braderie in Hoenderloo; Van oktober tot en met maart bemannen we elk weekend onze stand op vakantie De Miggelenberg; We geven les op de basisschool en houden een excursie naar de bijen: We zaaien jaarlijks stukken land in rondom Hoenderloo. Prachtige bloemen om te zien en een goede dracht voor de bijen; We zijn betrokken bij groenontwikkelingen en geven informatie over drachtplanten; Regelmatig verschijnen er artikelen in het huis-aan-huis-blad in Hoenderloo "De Nieuwe Plaggensteker".

Onderling Hulp Betoon

 1.   Vereniging
 2.   Publiek
Deze vereniging is de oudste vorm van een verzekeringsfonds van heel Nederland en bestaat inmiddels al meer dan 100 jaar. In het verleden hebben veel inwoners van Hoenderloo financiële ondersteuning g... Deze vereniging is de oudste vorm van een verzekeringsfonds van heel Nederland en bestaat inmiddels al meer dan 100 jaar. In het verleden hebben veel inwoners van Hoenderloo financiële ondersteuning gehad van deze vereniging die van levensbelang was. Tegenwoordig is Onderling Hulpbetoon een meer ceremoniële vereniging met 1 keer per jaar een jaarvergadering. Alleen mannen kunnen lid worden van deze vereniging.

Contact: Wim van Dam (voorzitter)
Dilco Barten (secretaris)

Oranje Comité Hoenderloo (OCH)

 1.   Vereniging
 2.   Publiek
In 1945 werd O.C.H. (her-)opgericht met als eerste bestuurders Willem Essenstam, Berend Hols, Drikus Bloem, Jan Hols, Job van den Brink en Jan Jansen. Daarvoor was er een Oranje Vereniging. Jaarlijks...

In 1945 werd O.C.H. (her-)opgericht met als eerste bestuurders Willem Essenstam, Berend Hols, Drikus Bloem, Jan Hols, Job van den Brink en Jan Jansen. Daarvoor was er een Oranje Vereniging.

Jaarlijks organiseren wij:- Het Paaseieren zoeken met Palmpasen.

- Op 1e Paasdag in de avond de lampionoptocht met als afsluiting het Paasvuur.

- Op Koninginnedag in de ochtend de kinderspelen en in de middag voor de volwassenen.

- In Augustus het vogelschieten, de optocht en natuurlijk de kermis.Nb. Kijk voor de juiste data op de eigen site van O.C.H.

Voorzitter:

Henry Zeevalkink

Speldermarkweg 17

Secretaris:

Arjan Barten

Krimweg 32a

Penningmeester:

Renata Veldkamp-Essenstam

Middenweg 18

 

Het Oranje Comité Hoenderloo organiseert jaarlijks een aantal dorpsfestiviteiten die voor iedereen gratis toegankelijk zijn.

Deze activiteiten zijn:

- Een Paasfestijn met o.a. paaseieren zoeken voor de jeugd

- Koningsdag met activiteiten voor jong en oud.

- Vijf dagen Zomerfeest in augustus met o.a. het vogelschieten, de optocht en de kermis.

- In december ism ’t Dorpshuus een kerstmarkt

 

Contact: 06 - 31998911

Ouderensociëteit

 1.   Vereniging
 2.   Publiek
De ouderensoos van Hoenderloo is een gezellige club waar iedereen van 55 jaar en ouder lid van kan worden. De soos is iedere dinsdagmiddag open in de serre van ‘t Dorpshuus van 14.00 uur tot 16.30 uur...

De ouderensoos van Hoenderloo is een gezellige club waar iedereen van 55 jaar en ouder lid van kan worden. De soos is iedere dinsdagmiddag open in de serre van ‘t Dorpshuus van 14.00 uur tot 16.30 uur. Er wordt gekaart, koersbal gespeeld en gebiljart en uiteraard wordt er gezellig gekletst. Contact: Jannie Verschuur, 055 - 3781545/06 - 20962728 Email: [email protected]

VIOS

 1.   Vereniging
 2.   Publiek
Wij zijn een prachtig muziekkorps, bestaande uit het fanfare-, tamboer- en leerlingenorkest en niet te vergeten ons dweilorkest De Buntbloasers. VIOS is een fanfare orkest, opgericht in 1920. Nu in 2...

Wij zijn een prachtig muziekkorps, bestaande uit het fanfare-, tamboer- en leerlingenorkest en niet te vergeten ons dweilorkest De Buntbloasers.

VIOS is een fanfare orkest, opgericht in 1920. Nu in 2008 hebben we ongeveer 40 leden bij het fanfareorkest, tamboerkorps, dweilorkest de Buntbloasers en het leerlingenorkest. Met name op dit laatste orkest zijn wij trots, want zes leerlingen gaan dit voorjaar op voor hun A diploma en kunnen dan mee spelen in het A orkest. Ons leerlingenorkest wordt geleid door Jan Willem Versteeg, wat hij getuige de prestaties van onze leerlingen uitstekend doet. Het enthousiasme van deze leerlingen is de toekomst van onze fanfare. Ons tamboerkorps wordt geleid door Joop Rolfes en komt regelmatig in actie samen met het orkest of alleen. Ook zij doen het uitstekend en zijn de steunpilaren van het fanfareorkest, zowel op straat als met de jaarlijkse winteruitvoering. Ook bij de tamboers zitten een aantal getalenteerde leerlingen. De dirigent van het fanfare orkest is Gerrit Kleinhulze. Onder zijn leiding maken we een gevarieerd programma, van marsen tot pop, van film tot klassieke muziek. Onze muziekcommissie staat garant voor elk jaar weer een goede muziekkeuze. Wij repeteren elke maandagavond in het Dorpshuus te Hoenderloo, een uitstekende en gezellige locatie om goed muziek te maken. De tamboers repeteren elke woensdag avond. Samen verzorgen wij onder andere serenades en ondersteunen we evenementen in Hoenderloo, zoals de kermis, Sinterklaas en de kerstmarkt. De Buntbloasers organiseren elk jaar het Buntbloasers festival. Ook verzorgen zij optredens op de braderie in Hoenderloo en bezoeken ze andere dweilfestivals.

Muziekvereniging VIOS is de muziekvereniging van Hoenderloo en bestaat uit een fanfare, slagwerkgroep en leerlingenorkest. Naast de jaarlijkse winteruitvoering op de laatste zaterdag van januari in ’t Dorpshuus vrolijkt VIOS meerdere Hoenderlose momenten muzikaal op met haar muziek en ook in andere dorpen verlenen de Hoenderlose muzikanten regelmatig hun medewerking. De fanfare repeteert iedere maandagavond in ’t Dorpshuus, de slagwerkgroep iedere woensdagavond in de oude Kakelhof en de leerlingen krijgen les op vrijdagmiddag in ’t Dorpshuus.

 

Contact: 055 - 3782450

Email: [email protected]

Website: www.vioshoenderloo.nl

Vrijwillige Brandweer Hoenderloo

 1.   Vereniging
 2.   Publiek
De Vrijwillige Brandweer Hoenderloo bestaat uit een aantal inwoners van Hoenderloo die dag en nacht paraat staan voor de veiligheid van de inwoners van het dorp. Ze oefenen iedere dinsdagavond en hebb...

De Vrijwillige Brandweer Hoenderloo bestaat uit een aantal inwoners van Hoenderloo die dag en nacht paraat staan voor de veiligheid van de inwoners van het dorp. Ze oefenen iedere dinsdagavond en hebben hun kazerne aan de Brinkenbergweg. Contact: Gerrit Dros (commandant), 06 - 20401955

Zangvereniging Eensgezindheid

 1.   Vereniging
 2.   Publiek
Gemengde zangvereniging Eensgezindheid bestaat uit twee koren, een groot koor met wat ouders leden en popkoor Unity. Het grote koor oefent iedere dinsdagavond in ’t Dorpshuus en popkoor Unity op donde...

Gemengde zangvereniging Eensgezindheid bestaat uit twee koren, een groot koor met wat ouders leden en popkoor Unity. Het grote koor oefent iedere dinsdagavond in ’t Dorpshuus en popkoor Unity op donderdagavond in ’t Dorpshuus. Iedere eerste zaterdag van november geeft de vereniging een gezamenlijk concert in ’t Dorpshuus. Het popkoor treedt daarnaast op verschillende momenten in het jaar ook op, zoals op kerstmarkten. Contact: Anly van Oostendorp, 06 - 42554455 Email: [email protected]

Geen groepen beschikbaar. Maak er een aan!
Niet mogelijk om de tooltip inhoud te laden