Er stonden al wat stukken voor de algemene ledenvergadering van de vereniging Hoenderloo's Belang online op deze site. Daar zijn nu de laatste stukken aan toegevoegd zoals de financiële stukken van de penningmeester en het concept voor de statuten wijziging van de vereniging. Deze gegevens blijven ook na de vergadering op deze site staan. Dar komt u door onder het kopje 'Inwoners' naar ''verenigingen' te gaan en daar de pagina van de dorpsraad op te zoeken.

Dorpsraad Hoenderloo logo fc klein

Zo kunt u zich als lid goed voorbereiden op de vergadering die op maandag 6 maart om 20.00 uur begint in 't Dorpshuus. Het bestuur hoopt veel leden te mogen ontvangen.