Het heeft even geduurd voordat de uiteindelijke uitslag van de Provinciale verkiezingen van 15 maart voor het dorp Hoenderloo bekend gemaakt werd. Deze uitslag kunt u nu hieronder lezen.

prov verkiezingen 2023

 

VVD .................................................................................... 109

FvD ........................................................................................21

CDA ...................................................................................... 35

Groen Links .......................................................................... 47

PvdA  .................................................................................... 53

D66   ......................................................................................30

Christen Unie   ...................................................................... 49

PVV   ..................................................................................... 26

SP   ....................................................................................... 29

SGP   .................................................................................... 13

Partij voor de Dieren ............................................................. 46

50 Plus   ................................................................................ 24

Lokale Partijen Gelderland  ....................................................15

BBB  .................................................................................... 206

Ons Gelderland ....................................................................... 6

BVNL    .................................................................................... 0

JA21   .................................................................................... 40

VOLT ..................................................................................... 18