Zoeken naar groepen bij jou in de buurt...
Vereniging
Alle verenigingen van Hoenderloo

Groepen

 1.   Vereniging
 2.    Publiek
De vereniging Hoenderloo’s Belang zet zich in samenwerking met alle geledingen van de Hoenderlose bevolking in voor het scheppen en in stand houden van sociale voorzieningen die het dorp een vitale to...

De vereniging Hoenderloo’s Belang zet zich in samenwerking met alle geledingen van de Hoenderlose bevolking in voor het scheppen en in stand houden van sociale voorzieningen die het dorp een vitale toekomst bieden. Daarnaast vervult de vereniging Hoenderloo’s Belang de taak van Dorpsraad. De dorpsraad is ingesteld als belangrijkste overlegorgaan tussen Hoenderloo en de gemeente Apeldoorn. In dit overleg behartigt Hoenderloo’s Belang de belangen van (de inwoners van) Hoenderloo.

De leden van de vereniging zijn inwoners van het dorp Hoenderloo. Het bestuur bestaat uit: Werner Ludwig (voorzitter), Ilja Hengeveld (penningmeester), Rob Spelde (secretaris) en de algemene leden John Troch, Frank Daemen, Margriet Schol en Rowan Mulder.

Het bestuur vergadert in principe iedere 1e maandag van de maand om 20 uur in ’t Dorpshuus. Een eventuele datumwijziging wordt vermeld in de Plaggensteker. Iedere inwoner van Hoenderloo kan voorafgaand aan de bestuursvergadering om 19.45 uur binnenlopen voor het bespreken van zijn/haar hulpvraag. Denkt u meer tijd en/of privacy nodig te hebben, dan kunt u een afspraak maken met één van onze bestuursleden. Of u stuurt een e-mail naar dorpsraad@hoenderloo.nl, dan neemt één van onze bestuursleden zo snel mogelijk contact met u op. Postadres: Postbus 35, 7350 AA  Hoenderloo.

Wilt u mailen?
 klik hier

Algemene ledenvergadering 4 maart 2024

Op maandag 4 maart wordt de Algemene ledenvergadering van de vereniging Hoenderloo's Belang gehouden in 't Dorpshuus. Onderstaand de agenda voor deze vergadering:

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: ‘t Dorpshuus

  1. Opening en mededelingen
  2. Secretarieel jaarverslag
  3. Financieel jaarverslag 2023
  4. Verslag Kascommissie 2023
  5. Benoeming kascommissie 2024
  6. Bestuur

  Het bestuur draagt de heer Bert Boks voor om deel te gaan uitmaken van het bestuur van Hoenderloo’s Belang

  1. Rondvraag

  (Korte Pauze)

  1. Dorpsgenoot Jan Vermeer is fotograaf en is regelmatig op reis. Maar ook in de omgeving van Hoenderloo richt hij de camera op de natuur. Tijdens de presentatie komt de Veluwe volop aan bod en is er ook aandacht voor paddenstoelen. De foto’s die hij daarvan maakte in en om Hoenderloo zijn ondertussen wereldwijd gepubliceerd in National Geographic en o.a. ook in het BBC Wildlife magazine. De presentatie duurt ± 45 minuten. 

Achterliggende stukken:

* Het jaarverslag van de secretaris: Klik hier!

 * De notulen van de ALV van 2022: Klik hier!

* Winst/verliesrekening VHB. Klik hier!

* Balansrekening VHB. Klik hier! 

* Afrekening HNI. Klik hier!

 

 1.   Vereniging
 2.    Publiek
HAJO (Hoenderlose Activiteiten Jongeren Organisatie) is opgericht in 1990 en organiseert gratis activiteiten voor jong en jeugdig Hoenderloo. Iedere maand geeft HAJO de dorpskrant De Nieuwe Plagg...

HAJO (Hoenderlose Activiteiten Jongeren Organisatie) is opgericht in 1990 en organiseert gratis activiteiten voor jong en jeugdig Hoenderloo. 

Iedere maand geeft HAJO de dorpskrant De Nieuwe Plaggensteker uit. Deze wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en bevat nieuwtjes, wetenswaardigheden en verslagen van activiteiten en gebeurtenissen uit Hoenderloo. De meest recente editie van deze maandkrant is steevast te lezen op de website van de vereniging onder het kopje 'Plaggensteker'.

Voorzitter: Rob Spelde, Secretaris: Yvonne Dros, Penningmeester: Chantal Spelde

Leden: André v.d. Brink, Vera Solleveld, Nick Essenstam, Dewy Wolffensperger, Feebe Abbink, Milou Solleveld, Charlotte Woensdregt, Simone van Hunen

HAJO De van oorsprong Hoenderlose Activiteiten Jongeren Organisatie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor de Hoenderlose jeugd. Daarbij kan gedacht worden aan kinderdisco's, bingo's en een vossenjacht.

Hoofdactiviteit van de vereniging nu is het uitbrengen van de maandelijkse dorpskrant De Nieuwe Plaggensteker.

Daar organiseert het Hoenderpop op de eerste vrijdag van juli. Een gratis buiten popconcert in het Muziekbos van Hoenderloo.

Verder organiseert HAJO de dorpsquiz van Hoenderloo, waaraan teams vanuit Hoenderloo deel kunnen nemen. 

Contact: Rob Spelde, 06 - 20683177

Email: robspelde@planet.nl

 1.   Vereniging
 2.    Publiek
De Hoenderlose Zakenvereniging is een actieve, professionele ondernemersvereniging die de belangen van haar leden vertegenwoordigt en activiteiten ontplooit die bijdragen aan een zo goed mogelijk onde...

De Hoenderlose Zakenvereniging is een actieve, professionele ondernemersvereniging die de belangen van haar leden vertegenwoordigt en activiteiten ontplooit die bijdragen aan een zo goed mogelijk ondernemers- en leefklimaat in Hoenderloo. De vereniging telt zo’n vijftig leden en een actief, achtkoppig bestuur. De HZV ondersteunt meerdere maatschappelijke doelen en probeert er van alles aan te doen om het ook voor de recreant interessant te laten zijn in Hoenderloo en er mede voor te zorgen dat er het nodige te doen is.

 1.   Vereniging
 2.    Publiek
Deze vereniging heeft zich ontfermd over het verzamelen, digitaliseren en bewaren van materiaal van oud-Hoenderloo op het gebied van foto’s, films, artikelen, soms ook voorwerpen. Regelmatig verzorgen...

Deze vereniging heeft zich ontfermd over het verzamelen, digitaliseren en bewaren van materiaal van oud-Hoenderloo op het gebied van foto’s, films, artikelen, soms ook voorwerpen. Regelmatig verzorgen ze een expositie of filmavond in ’t Dorpshuus met een bepaald thema.

HHIB telefoonnummers

 

 1.   Vereniging
 2.    Publiek
Wij zijn een prachtig muziekkorps, bestaande uit een fanfare, een slagwerkgroep en niet te vergeten ons dweilorkest De Buntbloasers. VIOS is een fanfare orkest, opgericht in 1921.  Onze slagwer...

Wij zijn een prachtig muziekkorps, bestaande uit een fanfare, een slagwerkgroep en niet te vergeten ons dweilorkest De Buntbloasers.

VIOS is een fanfare orkest, opgericht in 1921. 

Onze slagwerkgroep wordt geleid door Jan van Lienden en komt regelmatig in actie samen met het orkest of alleen. Ook zij doen het uitstekend en zijn de steunpilaren van het fanfareorkest, zowel op straat als met de jaarlijkse winteruitvoering. De dirigent van het fanfare orkest is Luuk Bakker. Onder zijn leiding maken we een gevarieerd programma, van marsen tot pop, van film tot klassieke muziek. Onze muziekcommissie staat garant voor elk jaar weer een goede muziekkeuze.

Wij repeteren elke maandagavond in het Dorpshuus te Hoenderloo, een uitstekende en gezellige locatie om goed muziek te maken. De tamboers repeteren elke woensdag avond in school IKC Hei&Bos. Samen verzorgen wij onder andere serenades en ondersteunen we evenementen in Hoenderloo, zoals de kermis, Sinterklaas en de kerstmarkt. De Buntbloasers verzorgen optredens op de braderie in Hoenderloo.

Muziekvereniging VIOS is de muziekvereniging van Hoenderloo en bestaat uit een fanfare, slagwerkgroep. Naast de jaarlijkse winteruitvoering op de laatste zaterdag van januari in ’t Dorpshuus vrolijkt VIOS meerdere Hoenderlose momenten muzikaal op met haar muziek en ook in andere dorpen verlenen de Hoenderlose muzikanten regelmatig hun medewerking. 

 

Contact: 055 - 3782450

Email: evanc@planet.nl

Website: www.vioshoenderloo.nl

 

De Hoenderlose Muziek bestaat inmiddels 100 jaar. Bij het 75-jarig bestaan is de geschiedenis tot op dat moment opgetekend. Klik hier om dat te kunnen lezen.

 1.   Vereniging
 2.    Publiek
De passie voor de natuur en het houden van bijen is een grote bindende factor voor de imkers van Imkersvereniging Hoenderloo. Samen proberen de bijenstand gezond en in stand te houden en te genieten v...

De passie voor de natuur en het houden van bijen is een grote bindende factor voor de imkers van Imkersvereniging Hoenderloo. Samen proberen de bijenstand gezond en in stand te houden en te genieten van hun hobby. De vereniging heeft een verenigingsstal aan de Delenseweg, maar veel activiteiten zoals cursussen en informatiebijeenkomsten vinden plaats op het bedrijf van lid Daan Ludwig van Imkerij BijDaan. Contact: A. van Stokrom (secretaris), 06 - 29383355

De vereniging is opgericht in 1923. De "Bijenvereniging Hoenderloo" telde toen 18 leden. In 1935 heeft onze vereniging zich aangesloten bij de Algemene Nederlandse Imkersvereniging (ANI) vanwege de goedkope suiker die door hen geleverd kon worden. De mensen waren destijds arm en hadden bijen om een centje extra te verdienen. Geleidelijk nam het aantal leden af. In 1976 werd een doorstart gemaakt en groeide de vereniging tot ruim 30 leden. Onze vereniging profileert zich met allerlei activiteiten om deze mooie hobby te promoten: We staan met een kraam en observatiekast op de jaarlijkse braderie in Hoenderloo; Van oktober tot en met maart bemannen we elk weekend onze stand op vakantie De Miggelenberg; We geven les op de basisschool en houden een excursie naar de bijen: We zaaien jaarlijks stukken land in rondom Hoenderloo. Prachtige bloemen om te zien en een goede dracht voor de bijen; We zijn betrokken bij groenontwikkelingen en geven informatie over drachtplanten; Regelmatig verschijnen er artikelen in het huis-aan-huis-blad in Hoenderloo "De Nieuwe Plaggensteker".

 1.   Vereniging
 2.    Publiek
De Vrijwillige Brandweer Hoenderloo bestaat uit een aantal inwoners van Hoenderloo die dag en nacht paraat staan voor de veiligheid van de inwoners van het dorp. Ze oefenen iedere dinsdagavond en hebb...

De Vrijwillige Brandweer Hoenderloo bestaat uit een aantal inwoners van Hoenderloo die dag en nacht paraat staan voor de veiligheid van de inwoners van het dorp. Ze oefenen iedere dinsdagavond en hebben hun kazerne aan de Brinkenbergweg. Contact: Gerrit Dros (commandant), 06 - 20401955

 1.   Vereniging
 2.    Publiek
Het Dorpshuus is hét dorpsgebouw van Hoenderloo waar een grote verscheidenheid aan activiteiten plaats vinden. Van sportwedstrijden (volleybal, gym, biljarten, darten) tot repetitieruimte (muziekveren...

Het Dorpshuus is hét dorpsgebouw van Hoenderloo waar een grote verscheidenheid aan activiteiten plaats vinden. Van sportwedstrijden (volleybal, gym, biljarten, darten) tot repetitieruimte (muziekvereniging VIOS, zangvereniging Eensgezindheid, popkoor Unity, toneelvereniging HTC), vergaderingen, bijeenkomsten, dorpsfeesten, exposities enz. Meerdere Hoenderlose verenigingen hebben er hun thuisbasis. Bij landelijke- of gemeentelijke verkiezingen doet 't Dorpshuus dienst als stemlokaal. Het gebouw draait op vrijwilligers en van alle verenigingen die gebruik maken van 't Dorpshuus zit een afgevaardigde in het bestuur.

Adres: Paalbergweg 26, 7351 AG, 055 - 3781686.

contact: dorpshuushoenderloo@gmail.com

reserveringen: reserverendorpshuushoenderloo@gmail.com 

 

 

speciaal voor de dorpsquiz 2024

klik op het logo voor wat antwoorden

HAJO logo flowerpower 2024

 1.   Vereniging
 2.    Publiek
Zangvereniging Eensgezindheid heeft een popkoor genaamd Unity. Dit koor oefent elke donderdagavond in 't Dorpshuus in Hoenderloo. Het koor staat onder leiding van dirigente Elnui Vaassen-Schwengle en ...

Zangvereniging Eensgezindheid heeft een popkoor genaamd Unity. Dit koor oefent elke donderdagavond in 't Dorpshuus in Hoenderloo. Het koor staat onder leiding van dirigente Elnui Vaassen-Schwengle en treedt met enige regelmaat op, bijvoorbeeld op kerstmarkten.

 

Contact: Anly van Oostendorp, 06 - 42554455 Email: anly1965@hotmail.com

 1.   Vereniging
 2.    Publiek
De Hoenderlose Toneel Club geeft 1 keer per jaar in maart haar toneeluitvoering in ’t Dorpshuus. De toneelspelers repeteren iedere week op woensdag in ’t Dorpshuus. Contact: Claudia Berkhout, 06 - 512...

De Hoenderlose Toneel Club geeft 1 keer per jaar in maart haar toneeluitvoering in ’t Dorpshuus. De toneelspelers repeteren iedere week op woensdag in ’t Dorpshuus. Contact: Claudia Berkhout, 06 - 51292920 Email: stoffel67@hotmail.com

Aanstormend mannelijk talent is welkom!

 

Contactgegevens secretariaat:

C. Berkhout
Krimweg 80
7351 AW Hoenderloo
0651292920
stoffel67@hotmail.com

 1.   Vereniging
 2.    Publiek
De Dames Contactgroep Hoenderloo komt iedere laatste woensdag van de maand bijeen in 't Dorpshuus voor een ledenavond. Naast het informeren van de leden door het bestuur over de gang van zaken van de ...

De Dames Contactgroep Hoenderloo komt iedere laatste woensdag van de maand bijeen in 't Dorpshuus voor een ledenavond. Naast het informeren van de leden door het bestuur over de gang van zaken van de vereniging wordt iedere bijeenkomst aangevuld met een spreker/spreekster over een grote variatie aan onderwerpen. Contact: Arine van Houtum, 055 - 3780401, dchhoenderloo@gmail.com

 1.   Vereniging
 2.    Publiek
EHBO Hoenderloo verleent bij alle evenementen / activiteiten in Hoenderloo en de naaste omgeving EHBO. Ook verzorgen ze de herhalingslessen voor het behouden van het Oranje Kruiscertificaat. Deze less...

EHBO Hoenderloo verleent bij alle evenementen / activiteiten in Hoenderloo en de naaste omgeving EHBO. Ook verzorgen ze de herhalingslessen voor het behouden van het Oranje Kruiscertificaat. Deze lessen worden op de eerste donderdag van de maand in Hoenderloo gegeven. In de periode september t/m mei. Deze lessen worden gegeven door Hans Berkhof en Sjanie Wortman, instructeurs EHBO. Er wordt met realistische praktijksituaties geoefend samen met ervaren LOTUS slachtoffers.

Daarnaast worden ook 4 reanimatielessen (AED) per jaar gegeven. Bij voldoende deelname wordt een cursus EHBO gegeven. Wilt u informatie of eens vrijblijvend langskomen schroom dan niet en neem dan contact op met de secretaris.

Heeft u een aanvraag voor een evenement of activiteit waarbij EHBO verleend moet worden? Wij doen dit graag tegen een kleine vergoeding. Vragen hierover dan graag contact opnemen met: Desiree van der Waal, 06-20715123, mail: peetdees@gmail.com   

Het bestuur bestaat uit:2

Voorzitter: Peter Roodenburg (proodenburg@caiway.nl)

Secretaris: Kirsten Goorman  (kirsgoorman@gmail.com )

Penningmeester: Henk Vink (hjavink@gmail.com )

Algemeen bestuurslid: Peter van der Waal (peetdees@gmail.com )

 1.   Vereniging
 2.    Publiek
Iedere maand is het mogelijk voor mensen uit Hoenderloo om in 't Dorpshuus gezellig met anderen te genieten van een lekkere maaltijd tijdens Dineren in 't Dorpshuus. De datum en het menu worden vroegt...

Iedere maand is het mogelijk voor mensen uit Hoenderloo om in 't Dorpshuus gezellig met anderen te genieten van een lekkere maaltijd tijdens Dineren in 't Dorpshuus. De datum en het menu worden vroegtijdig steevast aangegeven in de dorpskrant van Hoenderloo, de Nieuwe Plaggensteker. 

Om mee te mogen eten dient men zich van te voren op te geven in verband met het eten dat besteld moet worden en met de plaatsen die in 't Dorpshuus aan tafel moeten worden gedekt. 

Opgeven bij: Tonny Westerveld, 06 - 57551350

 1.   Vereniging
 2.    Publiek
De Krimdansers is de Hoenderlose volksdansgroep, die op donderdag van 19.00 tot 20.00 bijeen komen in ’t Dorpshuus. Er wordt alleen geoefend en niet meer opgetreden. Het Hoenderlose volksdansen is ges...

De Krimdansers is de Hoenderlose volksdansgroep, die op donderdag van 19.00 tot 20.00 bijeen komen in ’t Dorpshuus. Er wordt alleen geoefend en niet meer opgetreden. Het Hoenderlose volksdansen is gestart in 1993 en men kan nog nieuwe leden gebruiken. Belangstellenden kunnen altijd een keer komen kijken tijdens een oefenavond. 

Contact: Tony Voskamp, 055 - 3781722

 1.   Vereniging
 2.    Publiek
GTH-Torpedo is een multi-sportvereniging in Hoenderloo. Volleybal is de grootste afdeling binnen de vereniging. Deze tak bestaat uit twee damesteams die deelnemen aan de competitie en twee meisjesteam...

GTH-Torpedo is een multi-sportvereniging in Hoenderloo. Volleybal is de grootste afdeling binnen de vereniging. Deze tak bestaat uit twee damesteams die deelnemen aan de competitie en twee meisjesteam (een B- en C-team) die één keer (meisjes C) of twee keer (meisjes B) in de week trainen en deelnemen aan de competitie. Daarnaast is er ook een dames- en heren recreantenteam die wekelijks op de dinsdagavond een onderlinge wedstrijd spelen. Om te kijken of volleybal iets voor u is, kunt u 3 keer meetrainen voordat u lid moet worden. Verder is er bij GTH-Torpedo de mogelijkheid om deel te nemen aan de volgende lessen: • Dames-trim op de maandagmiddag • Calanetics op de maandagavond • Dreumes- en peutergym om de vrijdagochtend Contact: Email: info@gth-torpedo.nl Website: www.gth-torpedo.nl

 1.   Vereniging
 2.    Publiek

Deze groep darters komt om de week op vrijadagavond naar 't Dorpshuus om een onderlinge competitie af te werken. contact: Ron v.d Heuvel, 06 - 17002931

 1.   Vereniging
 2.    Publiek
Deze vereniging is de oudste vorm van een verzekeringsfonds van heel Nederland en bestaat inmiddels al meer dan 100 jaar. In het verleden hebben veel inwoners van Hoenderloo financiële ondersteuning g...
Deze vereniging is de oudste vorm van een verzekeringsfonds van heel Nederland en bestaat inmiddels al meer dan 100 jaar. In het verleden hebben veel inwoners van Hoenderloo financiële ondersteuning gehad van deze vereniging die van levensbelang was. Tegenwoordig is Onderling Hulpbetoon een meer ceremoniële vereniging met 1 keer per jaar een jaarvergadering. Alleen mannen kunnen lid worden van deze vereniging.

Contact: Wim van Dam (voorzitter)
Dilco Barten (secretaris)
 1.   Vereniging
 2.    Publiek

De leden van deze groep biljarters komen op maandagavond in 't Dorpshuus bijeen om een onderling competitie af te werken. Contactpersoon: Bertus van Dronkelaar, 06 - 51789858, b.dronkelaar@gmail.com

 1.   Vereniging
 2.    Publiek
De leden van deze biljartvereniging komen wekelijks op dinsdagavond bijeen in 't Dorpshuus om hun onderlinge competitie af te werken. Bestuur: voorzitter - Jan Wolffensperger       &n...

De leden van deze biljartvereniging komen wekelijks op dinsdagavond bijeen in 't Dorpshuus om hun onderlinge competitie af te werken.

Bestuur: voorzitter - Jan Wolffensperger

               secretaris - Rien 't Hart

               penningmeester - Hans Westerveld

 

Contactpersoon: Jan Wolffensperger, 06 - 15047552, jannywolffensperger@hotmail.com

 1.   Vereniging
 2.    Publiek
OCH (Oranje Comité Hoenderloo) organiseert activiteiten en feesten van en voor het dorp Hoenderloo. Met z'n allen gaan de leden ervoor om zo feestelijk mogelijk met de dorpelingen bijeen te komen.&nbs...

OCH (Oranje Comité Hoenderloo) organiseert activiteiten en feesten van en voor het dorp Hoenderloo. Met z'n allen gaan de leden ervoor om zo feestelijk mogelijk met de dorpelingen bijeen te komen. 

Het Oranje Comité Hoenderloo zorgt voor veel festiviteiten, waaronder:

 • Het Paasspektakel - een leuke activiteit voor jong en oud met o.a. paaseieren zoeken voor de jeugd.
 • Koningsdag - een leuke viering van de verjaardag van onze Koning met activiteiten in het Muziekbos zoas de spelletjes voor de kinderen. Het feest wordt steevast ondersteunt door een band.
 • Het Zomerfeest - In het tweede weekend van augustus vindt de meerdaagse kermis plaats op het kermisterrein aan de Arckelaan. Naast de kermis vinden er veel activiteiten plaats, van het vogelschieten tot de optocht.
 • de kerstmarkt - in samenwerking met 't Dorpshuus wordt een knusse markt gehouden met veel gezellige kramen waar voor iedereen wel iets te vinden is.

Check de site waar ook doorgeklikt kan worden naar facebook en instagram

 

speciaal voor de dorpsquiz 2024

klik op het logo voor antwoorden

HAJO logo flowerpower 2024.

 1.   Vereniging
 2.    Publiek
Het 4 mei Comité draagt zorg voor de organisatie van de dodenherdenking bij het Hoenderlose oorlogsmonument naast de Heldringkerk op 4 mei. Contact:         &n...

Het 4 mei Comité draagt zorg voor de organisatie van de dodenherdenking bij het Hoenderlose oorlogsmonument naast de Heldringkerk op 4 mei.

Contact:              Voorzitter: Maurits van Coberen, 06-53779478

                              Email: mhvc01@gmail.com

No groups are currently available. Be the first to create one today!
Niet mogelijk om de tooltip inhoud te laden